Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Instagram


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/27/d108100262/htdocs/clickandbuilds/MandokiSoulmatesOfficialWebsite/wp-content/plugins/noizzy-instagram-feed/lib/noizzy-instagram-api.php on line 242

Follow Us

KÖZÖS FELHÍVÁS – WAKEUP” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

„KÖZÖS FELHÍVÁS - WAKEUP” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
A Red Rock Production Leslie Mandoki, Klenzestraße 1 a, 82327 Tutzing (a továbbiakban: „rendező”) által megrendezésre kerülő akcióra az alábbi feltételek vonatkoznak:
1. Az akció időszaka: Az akció 2020.08.21-én (18:00 órakor) kezdődik és 2020.09.28-én (23:59 órakor) végződik. A részvétel csak akkor lehetséges, ha a résztvevő legkésőbb 2020.09.28-ig (23:59 óráig) benyújtja az általa elkészített anyagot a rendezőnek a részvételi feltételeknek megfelelően.
2. A felvétel kiértékelése: Minden szabályosan benyújtott audiovizuális anyagot (videót) teljes egészében vagy kivonatosan összevágunk, audióként és/vagy audió-vizuálisan feldolgozunk, pl. CD-n vagy lemezen kiadott album részeként, valamint digitális formában közzétesszük letöltéshez és zeneletöltő oldalakhoz (album csomagként és egyedi zeneszám vagy kevert zenék részeként, azaz tartalmi korlátozás nélkül teljes terjedelmében felhasználhatóan), valamint filmként összevágjuk és zenei videóként közzétesszük és felhasználjuk letöltő/zeneletöltő platformokon, a „MANDOKI Soulmates/Leslie Mandoki“ hivatalos YouTube-csatornáján és a „MANDOKI Soulmates/Leslie Mandoki“ minden más közösségi médiaplatformján, valamint a „MANDOKI Soulmates/Leslie Mandoki“ katalógus albumának keretében közzéteszünk és kiértékelünk. A rendező nem köteles felhasználni a beküldött anyagot.
3. Részvétel Az akcióban való részvételhez a résztvevőnek saját költségére kell leforgatnia egy videóanyagot és hozzáférhetővé tenni azt a rendező számára. Ebben a videóban a résztvevőnek a „LivingInTheGap & Hungarian Pictures“ című duplaalbum (2019) „Wake Up“ című dalának videóverziójára kell énekelnie. A dalt éneklés közben ideális módon fejhallgatón hallgatja úgy, hogy a zenei videóban a hang csak a résztvevő énekét játssza le. A részvétel történhet e-mailben, amelyet az alábbi címre kell küldeni: wakeup@redrock.de (max. fájlméret 25 MB). A nagyobb adatmennyiségeket emellett a szokványos letöltő platformokon (t.k. WeTransfer, Dropbox, GoogleDrive, FileMail stb.) keresztül lehet küldeni.
4. Csak legalább 18. életévüket betöltött természetes személyek jogosultak a részvételre. A részvétel csak saját néven történhet. Személyenként csak egy részvétel lehetséges.
5. Tartalom átadása: A résztvevő gondoskodik arról és felelős azért, hogy egyedüli jogtulajdonosa az általa átadott tartalmak használati és felhasználási jogainak. Ezek különösen nem tartalmazhatják harmadik fél márkáit, védjegyeit, iparjogvédelmi jogait, szerzői vagy szomszédos jogai által védett műveit vagy egyéb szellemi tulajdonát. A résztvevő e tekintetben harmadik fél mindenfajta igényeitől mentesen és kármentesen tartja a rendezőt. Az ilyen jogokat sértő vagy a rendező nézete szerint ilyen jogok megsértését lehetővé tevő anyagokat a rendező saját mérlegelése alapján kizárja a részvételből vagy - amennyiben a videó már elkészült - a résztvevő költségére eltávolítja abból. A résztvevő a videó elküldésével díjmentesen egyszerű, visszavonhatatlan, átruházható, valamint időben, helyben és tartalomban korlátlan használati jogot enged a rendezőnek az átadott tartalmak tekintetében.
6. Kizárás: A rendező fenntartja magának a jogot, hogy kizárja az akcióból a többszörös részvételeket (amelyek pl. több néven, regisztráción vagy e-mail címen keresztül történnek) vagy az e tekintetben szembeötlő beküldött anyagokat ill. a beküldött tömeganyagokat. Szintén kizárt a részvételből az a személy, aki meg nem engedett segédeszközök vagy műszaki manipuláció használatával jut előnyhöz (próbál meg előnyhöz jutni). A részvételi feltételek megsértése feljogosítja a rendezőt arra, hogy előzetes értesítés nélkül kizárja a résztvevőt a részvételből. Tilos az akciók keretében büntetendő, pornografikus, fiatalokat veszélyeztető, rasszista vagy egyéb módon szélsőséges vagy diszkrimináló tartalmakat átadni vagy hozzáférhetővé tenni.
7. Facebook: A résztvevő a részvétele által kötelezi magát a Facebook www.facebook.com/policies/?ref=pfoldalon betekinthető irányelveinek betartására. A Facebook-on végzett tevékenységek nincsenek kapcsolatban a Facebook Inc.-val vagy a Facebook Ireland Ltd.-vel. Ezeket semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi a Facebook és a Facebook-kal szemben nem alapítanak semmilyen jogi igényt. Az akció keretében átadott összes információt kizárólag a rendező biztosítja. A Facebook kapcsolattartóként sem áll rendelkezésre az egyes akciók kapcsán. Az akcióra vonatkozó minden kérdést a rendezőhöz kell intézni. 
8. Adatvédelem: Az akció végrehajtásához rendszeresen szükséges személyes adatok, így a név, a születési idő, a cím és/vagy az e-mail cím és/vagy a telefonszám megadása. Az adatok az akció lebonyolításához szükségesek, és az akció végleges lebonyolításának befejezéséig a rendező tárolja őket. A résztvevő által megadott adatok kezelése az adatvédelmi nyilatkozat szerint történik, amelybe a résztvevő a „WakeUp“ részvételi feltételek honlapon betekintett, valamint amelyet kifejezetten és külön elfogadott. A résztvevő bármikor visszavonhatja az adatok rögzítéséhez és tárolásához adott beleegyező nyilatkozatát. A visszavonást az alábbi címre kell benyújtani: office@redrock.de.  A rendező ezután törli a résztvevő adatait. Ezzel az akcióban való részvétel is befejeződik. Ha az adatok törlését törvényi előírás tiltja, az adatok további felhasználás vonatkozásában mindenesetre zárolva maradnak.
9. Tulajdon: A rendező részére átadott vagy elküldött anyag korlátozás nélkül a rendező tulajdonába megy át. A rendező nem köteles visszaküldeni a beküldött anyagot.
10. Felelősség: Az akció végrehajtása során a rendező kizárja a felelősséget a csekély gondatlanságból eredő kötelezettségszegésekért, amennyiben azok nem érintenek lényeges szerződési kötelezettséget, az emberéletet, a testi épséget vagy az egészséget vagy garanciákat, vagy a termékszavatossági törvényben meghatározott igényeket érintő kárt. Ugyanez vonatkozik a rendező teljesítő segédeinek kötelezettségszegéseire is. A rendező nem felel a tartalmak átadásakor felmerülő műszaki problémákért.
11. Módosítások: A rendező fenntartja magának a jogot, hogy indoklás nélkül megváltoztassa, megszakítsa vagy kiterjessze az akciót vagy annak részvételi feltételeit, különösen akkor, ha műszaki és/vagy jogi okokból (már) nem lehetséges a szabályszerű kivitelezés. Ilyen esetben a résztvevő semmilyen igényt nem támaszthat a rendezővel szemben.
12. Záró rendelkezések: A bírósági eljárás kizárt. A német jog mértékadó. Az akcióval összefüggésben felmerülő minden jogvita esetére – amennyiben megengedett - a  bírósági illetékesség helye München.

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.