Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Instagram

Follow Us

Image Alt
WakeUp

WAKE UP – Unser gemeinsamer Aufruf

Liebe  „Soulsisters” und  „Soulmates”!

Unsere Gesellschaft in Deutschland und in der Welt ist gespalten. Die Pandemie hat uns mit aller Wucht aus unserer Komfortzone herausgeschleudert und hoffentlich platzen nun all die Filterblasen und uns gelingt die Flucht aus unseren individuellen Echokammern. Es wurden viele Missstände sichtbar und der Umgang mit den Folgen der Pandemie wird zum Prüfstein des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Wir stehen vor immensen Herausforderungen und es gibt viel zu tun in Zeiten von Klimawandel, vermüllten Meeren, Welternährungsfragen, atomarer Wiederaufrüstung und dem Wiedererwachen von Rassismus und Antisemitismus. Auch Generationengerechtigkeit muss mehr denn je ein zentrales Leitmotiv werden. Jetzt haben wir die Möglichkeit, eine konstruktive Korrektur unseres gesellschaftspolitischen Leitbildes vorzunehmen, damit die Menschen im Mittelpunkt, die Achtsamkeit über der Gleichgültigkeit und die Menschlichkeit über der Gier stehen.

„Music is the greatest unifier! „Old Rebels“ und „Young Rebels“ müssen heute gemeinsam aufstehen und ihre Stimme erheben.

Deshalb rufen wir dazu auf, gemeinsam mit uns den Song „Wake Up“ zu singen. Werde ein Teil der Soulmates und sei unser Chor!

Alles, was ihr dafür tun müsst ist die Single-Version des Songs „WakeUp“ über Kopfhörer zu singen und zu filmen.

Ihr solltet mindestens 18 Jahre sein und die Videos sollten in Querformat in guter Qualität aufgenommen werden.

Schickt das Video bis zum 28.09. (23:59 Uhr) an: wakeup@redrock.de und mit etwas Glück wird Euer Clip Teil des Videos.

Seid dabei bei unserem gemeinsamen Aufruf!

„Wake Up“ ist ein Weckruf, wir müssen uns tatkräftig rückbesinnen auf unsere „erste Revolution“, auf die Zeit als wir Träume noch frei geträumt haben, denn Freiheit, Frieden und die Universalität der Menschenrechte sind keine Selbstverständlichkeit.

Dear Soulmates,

Our societies throughout the world are divided. The pandemic has kicked us out of our comfort zones with all its might. Escaping our individual echo chambers and the filter bubbles of public opinion all at the same time is a huge effort. Dealing with the consequences of the pandemic has revealed many grievances, which have consequently become touchstones of social cohesion. We face immense challenges: climate change, littered seas, world food insecurity, nuclear rearmament, the resurgence of anti-Semitism, and the laying bare of structural racism. Intergenerational equity must also become a central theme of our awakening, now more than ever. We have the opportunity now to make a constructive correction to our socio-political model, so that people are the focus, mindfulness triumphs over indifference, and humanity over greed.

Music is the greatest unifier!

Old Rebels and Young Rebels have to stand up together today and raise their voices.

That is why we call for people to sing the song #WakeUp with us.

Become a part of the #Soulmates and be our #chorus!

All you have to do is film yourself singing „Wake Up“.

You must be at least 18 years old, and the videos should be recorded in landscape format in good quality.

Send the video by September 28, 2020 to: wakeup@redrock.de. We are eagerly awaiting your contributions.

Be part of our joint appeal

„Wake Up“ is a wake-up call. We must intentionally think back to our “first revolution,” to the time when we still dreamed dreams freely. #Freedom, #peace, and the universality of human rights are not automatically granted.

Kedves „Lélektársnők” és „Lélektársak”!

Megosztott, kettéhasadt társadalmakban élünk. A járvány elemi erővel szakított ki a komfortzónánkból és most remélhetőleg kipukkan minden szűrőburok és sikerül kimenekülnünk individualista visszhangszobáinkból. Sok visszásság került napvilágra és az, ahogyan a járvány következményeit kezeljük majd, a társadalmi összetartás próbakövé válik. Óriási kihívások előtt állunk, és sok a tennivaló a klímaváltozás, az elszennyeződött tengerek, a világ élelmezési kérdései, a nukleáris újra-felfegyverkezés és a rasszizmus és antiszemitizmus újjáéledésének időszakában. A nemzedékek közötti igazságosságnak is fő vezérelvvé kell válnia, jobban, mint valaha. Most lehetőségünk van arra, hogy építő jelleggel javítsunk társadalompolitikai mintáinkon, hogy az emberek álljanak a középpontban, a figyelmesség a közöny fölött és az emberség a kapzsiság felett.

„A zene a legnagyobb egyesítő erő!

Az „öreg lázadók” és a „fiatal lázadók” együttes fellépésére van szükség, és arra, hogy hallassák a hangjukat.

Ezért felhívást teszünk közzé, hogy énekeljétek el velünk együtt a „Wake Up” című dalt.

Váljatok lélektársunkká és a kar részévé!

Csupán annyit kell tennetek, hogy fejhallgatón keresztül elénekelitek és lefilmezitek a „WakeUp” c. dal egyszerűsített változatát.

Ehhez legalább 18 évesnek kell lennetek, és a videókat fekvő formátumban és jó minőségben kell felvennetek.Küldjétek el a videót 09.28-ig (23:59-ig) a következő címre: wakeup@redrock.de és némi szerencsével a klipetek a videó részévé válik.

Legyetek részesei a közös felhívásunknak!

 A „Wake Up” egy ébresztő, hathatósan vissza kell térnünk az „első forradalmunkhoz”, ahhoz az időszakhoz, amikor még szabadon álmodtunk, hiszen a szabadság, a béke és az emberi jogok egyetemessége nem magától értetődő.

Wake UP (Single-Version)  – Das Video zum Mitsingen

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.